Det Norske Dansecenter
Pilestredet 75c ( innkjøring fra Sporveisgaten )
0354 Oslo
tlf 92092261


mail: dans@dansecenter.no

Kto.nr. 222 007 10758